Obchodní akademie T. G. Masaryka, Jindřichův Hradec
v

Změny v rozvrhu Tuesday 24. 11.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Růtová Ivana
1 změna UCE 3.A DisV
2 změna UCE 3.A DisV
Změny v rozvrzích tříd
3.A
1 UCE DisV změna
2 UCE DisV změna
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou